มาตรฐานพื้นที่จอดรถในแต่ละแบบ
By vLIVING PRO29 มกราคม 2563 10:57:27

            พื้นที่จอดรถที่มีมาตรฐาน ต้องมีขนาดที่เหมาะสม สำหรับการจอด เพื่อให้สะดวกต่อการ เข้าออก เปิดปิดประตู หรือการเลี้ยว ระยะที่เหมาะสม วันนี้เรามีข้อมูลการทำที่จอดรถในแบบต่างๆ มาฝากกัน

 

vLIVING PRO
สนใจติดต่อโฆษณาเว็บไซต์กับ vLIVING PRO โทร.02-101-9493 #16, 082-359-3382
บทความอื่นที่น่าสนใจ
 • ส่วนของโครงสร้างอาคาร บ้านเรือนทั่วไป จะมีเสาและคานเป็นตัวรับน้ำหนักของโครงสร้างดังนั้น หากไม่สามารถเทคอนกรีตให้เสร็จพร้อมกันทุกส่วนในครั้งเดียว และต้องมีการแบ่งเทคอนกรีต เราควรต้องรู้ตำแหน่งที่สามารถหยุดเทคอนกรีตได้ เพื่อให้โครงสร้างยังคงมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ มาดูกันว่าเค้าทำอย่างไร

   

  การหยุดเทคอนกรีตคาน ควรจะหยุดที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง เสา 2 ต้น (จากระยะครึ่งหนึ่งของ Span เสา ) การแบ่งเทคอนกรีตบริเวณคานไม่ควรหยุดเทคอนกรีตในช่วงระหว่าง L/4 – L/3 เพราะในบริเวณดังกล่าวจะมีแรงเฉือนเกิดในหน้าตัดคานคอนกรีตทำให้เหล็กต้องรับแรงที่เกิดบริเวณรอยต่อ ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างได้ นอกจากนี้ควรหาไม้อัดมากั้นบริเวณที่หยุดเท เพื่อให้หน้าตัดเป็นแนวฉาก

   

   

   

  การหยุดเทคอนกรีตเสา

           ควรหยุดเทคอนกรีตให้สูงใกล้ระดับท้องคานมากที่สุด คือต่ำกว่าท่องคานไม่เกิน 5 ซม. หากมากกว่านั้นจะทำให้เสาไม่แข็งแรง

 •  

  เรื่องการโดนผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างที่พบเจอกันเป็นประจำ

  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้านขนาดเล็ก จนถึงอาคารขนาดใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องการทิ้งงาน

  จนต้องมีการเปลี่ยนผู้รับเหมาหลายราย กว่าจะทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้

   

  ซึ่งตรงนี้ประเด็นและสาเหตุการทิ้งงานของผู้รับเหมา โดยส่วนมากมักจะมีปัญหา

  เรื่องการบริหารจัดการตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องการเงิน

  ทำให้หมุนเงินไม่ทัน จึงต้องหาวิธีรับงานใหม่ เพื่อเบิกงวดงานของที่ใหม่มาใช้จ่าย

  เมื่อเบิกงวดงานของที่ใหม่ไปแล้ว ทำให้ต้องไปเริ่มงานที่ใหม่ และไม่สามารถ

  กลับมาทำงานที่เดิมต่อได้จึงเป็นปัญหาทิ้งงานเกิดขึ้น 

   

  นอกจากนี้ ปัญหาการสื่อสาร ระหว่างช่างกับเจ้าของบ้านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

  ที่ทำให้ช่าง ผู้รับเหมาทิ้งงาน เช่น เมือรับคำสั่งแล้วทำงานออกมาแล้ว

  ไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่ได้ดั่งใจเจ้าของบ้าน ทำให้ต้องมีการเก็บแก้งานบ่อยๆ

  เมื่อนานเข้า จึงขาดทุน ทำให้ต้องทิ้งงาน

   

  บทความนี้ vLIVING PRO จะมาพูดคุยกัน ถึงกรณีการทิ้งงานว่า

  ถ้าเกิดการทิ้งงานขึ้นแล้วจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายยังไง และเราควรทำสัญญา

  ระบุงวดงานเบิกจ่ายให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

   

   

   

   

   1.ต้องจ่ายเงินในส่วนที่ผู้รับเหมาทำงานไปแล้วหรือไม่?

  หากช่างทำงานไม่สำเร็จ หรือทิ้งงานไปกลางคัน โดยที่ปริมาณงานยังเหลืออีกเยอะ หากช่างเบิกงวดงาน

  ไปแล้วปิดมือถือหรือติดต่อยาก ลักษณะนี้ถือว่าเป็นการทิ้งงาน  ผู้ว่าจ้างอาจจะต้องพิจารณาไม่จ่ายเงิน

  ในส่วนที่ทำไป แล้วเพราะ เงินที่เหลือ จะต้องนำไปจ้างช่าง หรือผู้รับเหมาที่ว่าจ้างเข้ามาใหม่

  เพื่อเข้ามาต่องาน เก็บแก้งานเดิม ซึ่งช่างใหม่อาจจะคิดเงินราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น

  เพราะไม่รู้ว่าของเดิมได้ทำไว้แย่แค่ไหน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บงานมากขึ้น

  ในส่วนของการเผื่อค่าเก็บแก้งาน

   

  2.การจ้างงานช่างหรือผู้รับเหมา

  ในการจ้างงาน ควรทำสัญญาให้ชัดเจน ว่าเบิกงวดงานได้ตอนไหน

  แต่หากเราไม่มีเอกสารสัญญาที่จะระบุได้ชัดเจนเรื่องงวดงาน

  อาจจะทำให้ช่าง มีการเบิกเงินเกินกว่าปริมาณงานที่ทำไปแล้วจริง

  พอเจ้าของบ้านมารู้ตัวอีกที ก็พบว่าผู้รับเหมาเบิกเงินส่วนใหญ่ไปเกือบหมดแล้ว

  แต่งานยังไม่ไปถึงไหนเลย

   

  ในทางกลับกัน หากถึงงวดงานที่กำหนดแล้วเจ้าของบ้านดึงเงิน ไม่จ่าย

  และสัญญามีระบุว่า ผู้รับเหมามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้  ทางผู้รับเหมาก็อาจจะ

  พิจารณายกเลิกสัญญา และฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาล

  ในส่วนงานที่ได้ทำไปแล้ว ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ก็จะต้องมาไกล่เกลี่ย

  และสรุปกันว่า ทำงานไปมาก น้อยแค่ไหน แล้วจะต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันเท่าไหร่

   

   

  ข้อแนะนำเพิ่มเติม

   

  - ในการทำสัญญากับผู้รับเหมา ทางผู้ว่าจ้างควรจะขอเอกสารประกอบ

  การทำสัญญาจ้างงาน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านเดิม ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

  เพื่อใช้ในการอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไปช่างที่ไม่บริสุทธิ์ใจจะไม่ยอมให้หลักฐานประกอบ

  เพื่อแนบในสัญญา ดังนั้น หากผู้รับเหมาบ่ายเบี่ยงการให้เอกสารเหล่านี้

  ก็ไม่ควรทำการว่าจ้าง 

   

  - นอกจากนี้ เราไม่ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีปัญหาการเงินตั้งแต่แรก

  เพราะตอนทำงานจริงก็มีโอกาสเกิดปัญหาหมุนเงินไม่ทันและอาจทิ้งงานได้

  หลักเกณฑ์ง่ายๆในการดูว่า ผู้รับเหมามีปัญหาทางการเงินหรือไม่

  เช่น ดูจากรถยนต์ที่ขับ ถ้าสภาพแย่มากๆ ก็เสียบ่อย แล้วไม่มีเงินซ่อม

  ก็อาจจะบ่งบอกว่า กำลังมีปัญหาการเงิน หรืออีกวิธีคือ สอบถามจากผู้ว่างจ้าง

  รายก่อนๆ ถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ของผู้รับเหมารายดังกล่าว ว่าที่ผ่านมา

  มีการเบิกล่วงหน้า ก่อนงวดงานที่ควรจะทำจ่ายได้ บ่อยหรือไม่ เป็นต้น

   

 •    ถึงฤดูกาลหน้าฝนเมื่อไหร่ ก็คงต้องเตรียมตรวจเช็คบ้านให้พร้อม ตรวจเช็คดูว่าบ้านมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุง หรือทำการซ่อมแซมบ้างหรือไม่ หรือมีจุดที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุด มาดูวิธีการตรวจเช็คเพื่อให้บ้านไม่มีปัญหากับหน้าฝนที่ผ่านเข้ามากัน 

   

   

 • เพื่อนๆ เคยรู้สึกไหมว่า ผนังบ้านของเราบางทีมันดูโล่งๆ เหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง วันนี้เราจึงมีไอเดียดีๆ สำหรับการแต่งผนังให้มีสีสันสวยงามมาแนะนำกันค่ะ และยังสามารถใช้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาแต่งผนังได้อีกด้วย เช่น กรอบรูป จาน งานศิลปะที่ทำขึ้นเอง อุปกรณ์ต่างๆ ที่หาได้ตามบ้าน หรือของที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นของเก๋ๆ สำหรับใช้ประดับผนังห้องได้ เราได้รวบรวมไอเดียต่างๆเหล่านั้นมาฝาก จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย

  1. แต่งผนังด้วยคลิปบอร์ด เพิ่มความแปลกให้ให้กับผนังบ้าน

  หากกลัวว่าผนังเสียหาย อาจใช้เพ็กบอร์ด หรือกระดานมายึดติดกับผนังก่อน แล้วจึงนำคลิปบอร์ดที่มีขนาดแตกต่างกันมาติด พร้อมทั้งนำรูปภาพ งานศิลปะที่ชื่นชอบ หรือทำขึ้นเองมาหนีบไว้กับคลิปบอร์ด เพื่อเพิ่มความสดใส สวยงาม น่ารักให้กับบ้าน

    

   

  2. แต่งผนังด้วยรูปถ่ายใบโปรด หรือผลงานสร้างสรรค์

  อาจเพิ่มความเก๋ไก๋โดยการเลือกใช้รูปภาพของเราเอง อาจทำภาพกราฟฟิค หรือลวดลายสวยๆ แปลกตาด้วยตัวเองก็ได้ นำมาใส่ในกรอบรูปสวยๆ ที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับผนังให้มากขึ้น

    

   

  3. แต่งผนังห้องด้วยงานจักสาน

  งานจักสานแบบไทยๆ ของบ้านเราก็สามารถนำแต่งผนังห้องให้ดูสวยงาม สะดุดได้นะคะ เปลี่ยนจากการใช้งานแบบเดิมๆ ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการนำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับการตกแต่งบ้าน แถมยังช่วยเปลี่ยนอารมณ์ บรรยากาศของบ้านได้อีกด้วย

   

  4. ใช้หมวกใบโปรดมาแต่งผนัง

  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ และมีของสะสมเป็นหมวก ซึ่งกำลังพบกับปัญหาที่เก็บหมวกไม่เพียงพอไม่รู้จะเอาไปวางตรงไหน  ไอเดียนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้ค่ะเ พราะนอกจากจะเป็นที่เก็บให้คุณได้แล้ว ยังกลายเป็นของแต่งบ้านช่วยเพิ่มความชิคให้กับบ้านของคุณได้อีกด้วย

     

   

   

  5. แต่งผนังด้วยงานศิลปะจากฝีมือตัวเอง

  ไอเดียนี้เหมาะกับคนที่รักงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ อาจจะเป็นงานภาพวาด งานกราฟฟิคสวยๆ หรืองานศิลปะของเด็กๆ นำมาติดผนัง ซึ่งเป็นของตกแต่งที่มีคุณค่าทางใจ และความภูมิใจของเจ้าของ อีกทั้งยังเพิ่มความสดใสให้กับบ้านได้ด้วยค่ะ

     

   

  6. นำกิ่งไม้ ใบไม้มาแต่งผนัง เพิ่มความสดชื่นให้กับบ้าน

  กิ่งไม้ ใบไม้ที่หักร่วงหล่นในสวนที่บ้าน อย่าเห็นว่าไม่มีค่านะคะ ของเหล่านั้นสามารถนำมาประดิษฐ์แล้วใส่กรอบรูปทำเป็นของแต่งบ้านได้ค่ะ ให้อารมณ์ความรู้สึกไปอีกแบบ เหมาะกับคนรักธรรมชาติมากๆเลยค่ะ

    

   

  7. ตกแต่งผนังด้วยจานชามที่ไม่ใช้แล้ว

  จานชามต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านถ้าไม่ได้ใช่แล้ว ลองเอามาเพ้นท์สี หรือตกแต่งลดลายลงบนจานใบเก่าดูนะคะ แล้วนำมาติดกับผนังบ้าน แค่นี้คุณก็จะได้ของแต่งผนังที่มีความแปลกให้ สวยงาม สดุดตาไม่เหมือนใครแล้วค่ะ

    

   

  เป็นอย่างไงบ้างคะ สำหรับไอเดียการตกแต่งผนังบ้านจากของใกล้ตัวที่สามารถหาได้ทั่วไป ทั้งหมดที่เรานำมาแนะนำนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น หากที่บ้านของคุณมีของสะสม หรือของที่เก็บไว้นานไม่ได้ใช้ ลองนำมาทำดูก็ได้นะคะ ไม่แน่ว่าอาจได้ของเก๋ๆชิ้นใหม่สำหรับใ้ช้ในการแต่งบ้านก็ได้ค่ะ 

   

  ขอบคุณภาพประกอบจาก Pinterest

 • "คาน" เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างในงานก่อสร้าง หากคานไม่ดีอาจทำให้บ้านเกิดปัญหาได้ แล้วหน้าตัดคานล่ะ เกี่ยวข้องอะไรกับคานและงานก่อสร้างนะ มาดูกันเลย