• [รูปภาพ][รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  .[รูปภาพ]

  ในการเลือกต้นไม้มาปลูกสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรลืมคือพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูก ควรมีพื้นที่มากพอและการปลูกต้นไม้ต้องไม่รุกล้ำพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้

 • ไอเดียสังกะสีแต่งบ้านสวย
  By vLIVING PRO21 กรกฎาคม 2564 07:34:17

  สังกะสี เป็นวัสดุก่อสร้างที่คนมักมองข้าม เพราะคิดว่าเป็นของราคาถูกเมื่อดูจากภายนอก 

  แต่หากว่าเรานำสิ่งของเหล่านี้ มาผสมผสานกับไอเดีย ก็ทำให้สังกะสีธรรมดา

  หลายเป็นงานก่อสร้างที่ดูเท่ไปอีกแบบนะ วันนี้เรามีไอเดียจากงานสังกะสี ที่ดูธรรมดา

  ทำให้ไม่ธรรมดามาฝากกัน

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

 • ส่วนประกอบของโครงหลังคา
  By vLIVING PRO17 กุมภาพันธ์ 2564 04:36:07

  หลังคา เป็นส่วนที่ช่วยปกป้องความร้อน แดด และฝนให้กับบ้านของเรา  ดังนั้นโครงหลังคาจึงมีความสำคัญมาก เพราะต้องสามารถรองรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และการติดตั้งอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ได้หลังคามีความคงทนแข็งแรงด้วย 

  ส่วนประกอบของโครงหลังคา

  1. แป หรือระแนง Batten คือ ไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่วางอยู่บนจันทัน เพื่อรองรับกระเบื้องหลังคาประเภทต่างๆ และวางห่างกันตามขนาดของกระเบื้องที่ใช้ โดยวางขนานกับแนวอกไก่ 

  [รูปภาพ]

  2. จันทัน Rafter คือ ส่วนที่วางเอียงลาดไปตามลักษณะของหลังคา พาดอยู่บนอเส และอกไก่ เพื่อรองรับแปสำหรับรับกระเบื้องมุงหลังคา จันทัน มีทั้งที่วางอยู่บนหัวเสา และที่ไม่ได้วางพาดอยู่บนหัวเสา โดยทั่วไปจันทันจะวางเป็นระยะทุกๆ 1 เมตร โดยระยะห่างของจันทัน จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคา และระยะแปด้วย

   

  [รูปภาพ]

   

  3. อกไก่ Ridge เปรียบเหมือนคานอยู่บริเวณส่วนกลางของหลังคาทรงจั่วหรือทรงปั้นหยา จะวางพาดอยู่บนดั้งบริเวณสันหลังคา ทำหน้าที่รับน้ำหนักจันทันตามแนวสันหลังคา

  [รูปภาพ]

  4. ดั้ง King Post คือ ส่วนที่อยู่ในแนวสันหลังคา ซึ่งอยู่บนขื่อ เพื่อรองรับอกไก่แทนเสาจริงของอาคารโดยมีอกไก่วางพาดตามแนวสันหลังคาเป็นตัวยึด โดยทั่วไป

   

  5. ขื่อ Tie Beam หรือเรียกว่า สะพานรับดั้ง คือ ส่วนของโครงสร้างที่วางอยู่บนหัวเสา ในทิศทางเดียวกับจันทัน ทำหน้าที่รับแรงดึงและยึดหัวเสาในแนวคาน แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสา และช่วยยึดโครงผนัง 

  [รูปภาพ]

  6. อเส Stud Beam คือ ส่วนของหลังคาที่พาดอยู่บนหัวเสา มีลักษณะคล้ายคาน ช่วยยึดและรัดหัวเสา รวมทั้งช่วยรับแรงจากโครงหลังคาที่ถ่ายลงสู่เสา โดยทั่วไปอเสมักจะวางอยู่บริเวณริมด้านนอกของเสา 

   

  7. เชิงชาย Eaves คือ ไม้ที่ใช้ปิดปลายของจันทันทุกตัวตามแนวชายคามีไม้ปิดเป็นลอน ซ้อนทับเชิงชายและปิดช่องโค้งใต้แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา และช่วยปรับแนวชายคาที่ยึดหัวจันทันให้เป็นแนวตรง สวยงาม รวมทั้งช่วยป้องกันการผุเปื่อยของไม้ที่ปลายจันทัน

  [รูปภาพ]8. ปั้นลม Eaves คือ ส่วนที่ใช้ปิดหัวท้ายบริเวณริมโครงสร้างหลังคาจั่ว พาดอยู่บนหัวแป และด้านล่างของครอบข้างหลังคาช่วยกันลมไม่ให้ปะทะกับกระเบื้องหลังคาโดยตรง และช่วยกันน้ำฝนไม่ให้เข้าในบ้าน ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้จริง หรือไม้สังเคราะห์

   

  หลังคาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบ้าน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ถูกต้อง และรอบคอบ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้น การซ่อมแซมจะค่อนข้างยุ่งยาก

 • การปูกระเบื้อง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบ้าน ทั้งภายนอกและภายในบ้าน รวมถึงกระเบื้องจะมีอายุการใช้งานยาวนานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการใส่ใจในงานปูกระเบื้องด้วย จึงควรปูกระเบื้องให้ถูกวิธี เพื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบเสียหายได้ ในระยะยาว 

  การปูกระเบื้องที่ถูกวิธี มีขั้นตอนดังนี้

  [รูปภาพ]

  ควรใช้ปูนกาวในการปูกระเบื้อง เพราะปูนกาวมีสารที่ช่วยป้องกันการดูดน้ำ ไม่ให้กระเบื้องดูดน้ำออกจากปูนทราย ช่วยให้กระเบื้องไม่แข็งเร็วเท่าที่ควรจะเป็นก่อนที่จะเซ็ทตัว

   

  [รูปภาพ]

  ควรผสมปูนกาวกับน้ำในปริมาณที่พอดีและเข้ากันทุกส่วน ไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไป ทิ้งไว้ 3-4 นาทีก่อนใช้งาน กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 3-4 ชั่วโมง (ดูฉลากข้างถุงปูน) แล้วใช้เกรียงหวีปาดปูนกาวให้ทั่วบริเวณที่ต้องการปู 

   

  [รูปภาพ]

  ถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ ขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ควรปาดปูนกาวให้เต็มด้านหลังของแผ่นด้วย แล้ววางกระเบื้องลงตรงจุดที่ต้องการปู จากนั้นใช้ค้อนเคาะ เพื่อช่วยปรับให้ได้ระดับเดียวกัน และควรใช้ spacer หรือวัสดุที่ใช้สำหรับเว้นช่องไฟ เพื่อให้ได้ช่องที่เท่ากัน และเพื่อความสวยงาม

   

  [รูปภาพ]

  เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วควรทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ปูนกาวเซ็ตตัว แล้วจึงค่อยทำการยาแนวให้เต็มร่อย เสร็จแล้วทิ้งไว้อีก 7 วัน จึงจะสามารถใช้งานในบริเวณนั้นๆได้ เพื่อให้ซีเมนต์ที่ใช้ยาแนวแข็งได้ตัวเต็มที่ และทำให้ปูนกาวยึดเกาะกระเบื้องได้เต็มแผ่น ไม่เกิดปัญหากระเบื้องแตก หรือน้ำซึมผ่านเข้าไปในกระเบื้อง รวมทั้งช่วยลดปัญหาการเกิดคราบขาวบริเวณผิวกระเบื้องด้วย

   

  หากทราบวิธีการปูกระเบื้องที่ถูกต้องแล้ว จะช่วยให้ลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ และถ้าเห็นว่าช่างปูกระเบื้องไม่ถูก เราสามารถบอกให้ช่างแก้ไขปูใหม่ได้

 • ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ใช้อิฐกี่ก้อนต่อ ตร.ม.?
  วันนี้ผมมีสรุปการคำนวณวัสดุ
  ในงานผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูนมาฝากกัน ????

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

 •       ในยุคนี้คนมักหันมาทำธุรกิจของตัวเองกันมากขึ้น การค้าขายก็เป็นสิ่งที่คนนิยมทำกันไม่ว่าจะเป็นการทำร้านคาเฟ่เล็กๆ หรือการตั้งร้านเล็กๆ มาสักร้านนึงเพื่อเน้นการขายง่าย ขายไว และไม่ต้องการพื้นที่มากนัก ซึ่งเหมาะกับยุคปัจจุบัน Kiosk ก็ตอบโจทย์ ในการทำร้านขายของเล็กๆเช่นกัน Kiosk คืออะไร?  คีอออสเป็นร้านค้าขนาดเล็ก  หรือร้านค้าที่เป็นเคาน์เตอร์ ตั้งขายสินค้าอยู่ตามที่สาธารณะที่คนพลุกพล่านทั้งในห้างนอกห้าง วันนี้เรามีตัวอย่างแบบสวยๆมาฝากกัน

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ][รูปภาพ]

   

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

   

  หากใครสนใจ หรือกำลังมองหาผู้รับเหมาที่สามารถทำ Kiosk ได้

  บริษัท JP HOME EXCELLENCE  ของเรา ยินดีให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษา หรือติดต่อสอบถาม

  เพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  082-359-3382 

   

   

   

   

 • ศัพท์ช่างวันนี้ เหล็กดัด
  By vLIVING PRO06 มกราคม 2564 11:17:51

  เหล็กดัด  เป็นส่วนที่ติดกับหน้าต่างหรือประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน  ในปัจจุบันบางคนไม่ได้นำแค่เหล็กดัดมาไว้ป้องกันโจรเพียงอย่างเดียว ยังสามารถนำมาตกแต่งได้อีกด้วย เพราะการออกแบบจากทางผู้ผลิต ทั้งหลากหลายรูปทรง และวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันที่ได้ทำกันออกมาก็สามารถช่วยทั้งเรื่องความปลอดภัยและความสวยงามอีกด้วย วันนี้เรามีตัวอย่างของเหล็กดัดประเภทต่างๆ รวมไปถึงข้อดี และ ข้อเสีย เหล็กดัดแต่ละแบบมาฝากกัน

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

   

  ในการเลือกใช้เหล็กดัด ควรเลือกวัสดุที่นำมาใช้ให้เหมาะกับบ้านมากที่สุด อย่าลืมถึงเรื่องความแข็งแรงของสิ่งที่จะนำมายึดติดกับตัวเหล็กดัดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

 • นอกจากครัวแล้ว  การเลือกโต๊ะอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้าน ต้องใช้มุมนี้ในการทานอาหารร่วมกัน หรือบางบ้านบ้านอาจใช้ช่วงเวลานี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันในช่วงเวลาทั้งวันที่ผ่านมา การเลือกโต๊ะอาหารก็สามารถบ่งบอกได้ถึงสไตล์ของเจ้าของบ้านด้วย ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งบ้านได้เช่นกัน วันนี้เรามีไอเดียของโต๊ะอาหารในแต่ละแบบ มาให้ชมกัน[รูปภาพ]

  โต๊ะทานอาหารที่ตกแต่งด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมที่มันวาว ให้ความ หรูหรา สวยงาม เหมาะกับบ้านที่ต้องการความพรีเมียมและโอ่อ่าได้เป็นอย่างดี

   

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  โต๊ะทานข้าว เหล็ก และ ไม้

  เป็นที่นิยมสำหรับหลายๆบ้านหากต้องการความนุ่มนวลก็เป็นไม้ไปเลยหรือหากอยากได้ความแข็งแกร่งก็จะเป็นเหล็กที่นำมาทำให้เข้ากันกับไม้

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ขอบคุณภาพจากพินเทอเรส

 •      ใน 1 วันคนเราต้องพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 6 - 8 ชั่วโมง เป็นอย่างต่ำ ห้องนอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการนอนที่ดีและเต็มอิ่มจะทำให้เราเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายมีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า พร้อมเริ่มต้นชีวิตในเช้าวันใหม่ เพราะฉะนั้น การเลือกห้องนอนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หลักๆเลยคือให้ห้องนอนมีความสบาย เหมาะแก่การนอน ไม่อึดอัด หรือสกปรก ในส่วนการตกแต่งนั้น ก็ถือว่าเป็นสไตล์ของแต่ละบุคคลไป วันนี้เรามีไอเดียของการแต่งห้องนอนแต่ละแบบ ที่สามารถนำไปใช้ ตกแต่งปรับใช้ได้ มาฝากกัน 

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนดำที่ตัดด้วยความสดชื่นของต้นไม้ก็ให้อารมณืสดชื่นได้เช่นกัน

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนสีขาวแสนสบาย ห้องนอนที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายประดับไปด้วยโคมไฟและเก้าอี้หวายที่สวยงาม

  [รูปภาพ]

  การเล่นระดับของห้องนอนและห้องนั่งเล่นก็ช่วยทำให้ห้องดุมีมิติมากขึ้น

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนเพดานสูงที่ติดกระจกเข้าไป ยิ่งช่วยทำให้ห้องไม่อึดอัด[รูปภาพ]

  ห้องนอนสีเขียวขาวสำหรับคนที่รักธรรมชาติ ห้องนอนสีเขียวที่มีต้นไม้ในห้องก็ให้ความสดชื่นเช่นกัน

  [รูปภาพ]

  ไอเดียจากโคมไฟที่มาจากงานสาน ก็สามารถนำมาตกแต่งห้องได้ดูเก๋ไปอีกแบบ

  [รูปภาพ]

  นำผ้าม่านมาคลุมรอบเตียงก็จะช่วยให้ความรู้สึกห้องดูอบอุ่นไม่เรียบจนเกินไป

  [รูปภาพ]

  การใช้คิ้วมาทำผนังจะช่วยให้ห้องดูโมเดิร์นและสวยงามได้

  [รูปภาพ]

  ห้องที่เล็กแต่เต็มไปด้วยจัดเรียงที่สมบูรณ์

  [รูปภาพ]

  ไม้พาเลทมาทำฐานเตียงก็จะช่วยให้ได้ไอเดียที่ดีและสวยงามไปอีกแบบ

  [รูปภาพ]

  สำหรับคนที่ชอบความโปร่งโล่ง การทำผนังเป็นกระจกก็ช่วยได้

  [รูปภาพ]

  สไตล์ลอฟแต่ตัดด้วยความคลีนของม่านและพรมก็ช่วยดรอปความแข็งลงได้

  [รูปภาพ]

  แบบห้องนอนที่นิยมสำหรับคนในปัจจุบัน เรียบๆไม่หวือหวา

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนสีเขียวที่คนไม่ค่อยนำมาทาสีห้องนัก เหมาะกับคนไลฟ์สไตล์ชอบความไม่น่าเบื่อ

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนที่มีความโปร่งและสามารถมองเห็นภายนอกไปยังต้นไม้เพิ่มความสดชื่นในยามเช้าหากใครมีห้องแนวนี้แต่งตามนี้ได้เลย

  [รูปภาพ]

  ใช้สีเหลืองตัดความเข้มของสีเทาเพิ่มเป็นจุดเด่นให้ห้องดูน่าสนใจ

  [รูปภาพ]

  เรียบหรูดูดีด้วยสีบลู 

  [รูปภาพ]

  การเอาไม้มาทำเป็นผนังก็ช่วยให้ลดความแข็งของห้องได้

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนสีดำใช้บัวมาเป็นตัวแต่งผนังก็ช่วยให้เกิดความนุ่มนวลลงได้

  [รูปภาพ]

  ห้องที่เหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อยๆจัดพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวก็ทำให้ดูไม่รกได้

  [รูปภาพ]

  ห้องสีครีมที่ตกแต่งด้วยสีที่กลมกลืนกัน

  [รูปภาพ]

  หรูหราและโมเดิร์นไปด้วยห้องสีเทาสวย ดูดี ลงตัว

  [รูปภาพ]

  การใช้เทียนมาประดับตกแต่งห้องก็ทำให้ห้องดูน่าอยู่และยังได้กลิ่นหอมๆอบอวลด้วย

  [รูปภาพ]

  โต๊ะทำงานที่เอามาไว้ในห้องนอน

  [รูปภาพ]

  หากใครมีห้องนอนที่มีเพดานสูงก็สามารถดึงเตียงขึ้นไปไว้ได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ แต่ข้อควรระวังคือการรับน้ำหนักควรคำนวณให้ดี

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนสีสันสดใสเหมาะกับคนที่ชอบสีสันหลากหลาย

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนชมพูเหมาะกับสาวหวาน

  [รูปภาพ]

  เรียบหรู ดูแพง

  [รูปภาพ]

  มินินอลแบบ ญี่ปุ่นแต่งแบบนี้แล้วให้อารมณ์ผ่อนคลายมากๆ

  [รูปภาพ]

  สายดาร์กที่ชื่นชอบในสีดำ นำมาแต่งห้องรวมกับเชิงเทียนก็สวยไปอีกแบบ

   [รูปภาพ]

  ห้องนอนของคนรักธรรมชาติ

  [รูปภาพ]

  ใครที่รักความสะอาด ความขาวๆ คลีนๆ ห้องนี้ตอบโจทย์สุด

  [รูปภาพ]

  ห้องนอนที่ออกแนวยิปซี สีสัน สดใส

  [รูปภาพ]

  ของเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่เพราะใช้ลิ้นชักเป็นตัวช่วยในการเก็บของ

  [รูปภาพ]

  โทนดำมาแรง เหมาะกับคนที่ชอบความสุขุม นุ่มลึก

  [รูปภาพ]

  [รูปภาพ]

   

  ขอบคุณรูปภาพจากพินเทอเรส